Xinjiang Xinshui Co Ltd

From Open Energy Information


Xinjiang Xinshui Co., Ltd. is a company located in Urumchi, Xinjiang Autonomous Region, China .

References[edit]

  1.  "Xinjiang Xinshui Co., Ltd."