Sichuan Miyi Shixia Hydropower Development Co Ltd

From Open Energy Information


Sichuan Miyi Shixia Hydropower Development Co. Ltd. is a company located in Panzhihua, Sichuan Province, China .

References[edit]

  1.  "Sichuan Miyi Shixia Hydropower Development Co. Ltd."