Jiangxi Solar PV Corp JSPV aka Solar PV Corporation

From Open Energy Information


Jiangxi Solar PV Corp (JSPV, aka Solar PV Corporation ) is a company located in Xinyu, Jiangxi Province, China .

References[edit]

  1.  "[ Jiangxi Solar PV Corp (JSPV, aka Solar PV Corporation )]"