Jiangxi Jingde Semiconductor Materials Co Ltd

From Open Energy Information


Jiangxi Jingde Semiconductor Materials Co Ltd is a company located in Jingdezhen, Jiangxi Province, China .

References[edit]

  1.  "Jiangxi Jingde Semiconductor Materials Co Ltd"