Jiangxi Ganneng Co Ltd

From Open Energy Information


Jiangxi Ganneng Co Ltd is a company located in Nanchang, Jiangxi Province, China .

References[edit]

  1.  "Jiangxi Ganneng Co Ltd"