Jian Gongge Hydropower Co Ltd

From Open Energy Information


Jian Gongge Hydropower Co., Ltd. is a company located in Jian, Jiangxi Province, China .

References[edit]

  1.  "Jian Gongge Hydropower Co., Ltd."