Hua an Xipi Hydropower Co Ltd

From Open Energy Information


Hua'an Xipi Hydropower Co., Ltd. is a company located in Zhangzhou, Fujian Province, China .

References[edit]

  1.  "Hua'an Xipi Hydropower Co., Ltd."