China Xinjiang Sunoasis Co Ltd

From Open Energy Information


China Xinjiang Sunoasis Co Ltd is a company located in Urumuqi, Xinjiang Autonomous Region, China .

References[edit]

  1.  "China Xinjiang Sunoasis Co Ltd"